Du er her

Eksorsisme

Publisert
5. juni 2012

Psykolog Kjell Totland har skrevet flere artikler om religiøs tro på besettelse eller demonisering og forsøk på utdrivelser. Totland er svært kritisk til praksisen.

– Som psykolog er jeg svært skeptisk til det å fortelle et menneske at det er besatt av onde ånder. Det gjør noe med vedkommendes selvbilde å få beskjed om at en ond ånd lever inni deg, og en må regne med at slike beskjeder vil kunne oppleves som voldsomt og krenkende. Spesielt er dette problematisk fordi det som anses som tegn på demonbesettelse i virkeligheten kan dreie seg om ulike psykiatriske lidelser, f.eks. schizofreni, påpeker psykologen.

fritanke.no 30.4.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen