Du er her

Hest

Publisert
5. juni 2012

Suveren: Når ord kommer til kort.

FOTO: Arne Olav L. Hageberg

– Hestens evne til å forholde seg til omgivelsene og til å kommunisere gjør dem til suverene samarbeidspartnere i arbeidet med traumepasienter. Ord kommer ofte til kort i arbeidet med denne type pasienter, sier psykolog og prosjektleder Mona Thelle ved Modum Bad.

På Modum Bad har hester vært en del av terapiarbeidet helt siden slutten av 1950-tallet. – Personer som har vært seksuelt misbrukt, som har spiseforstyrrelser eller angst og depresjon, har godt av å være nær hestene og få være med å stelle dem. Det å sette grenser for hesten og vise hvem som er sjefen, kan gi selvtillit.

Vestby Avis 30.4.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen