Du er her

Helseledelse

Publisert
5. juni 2012

Mange psykologer foretrekker å være terapeuter med rett til å klage fremfor å ta ansvar for å lede, sier psykologprofessor Bjørn Rishovd Rund, tidligere divisjonsdirektør for psykisk helse ved Asker og Bærum sykehus (se side 584). Han er langt fra sikker på om psykologer er mer egnet enn andre til å være ledere. Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, uttrykker i et annet intervju en skepsis til at vekten på tradisjonell fagledelse fører til at leger, sykepleiere og psykologer ender som ledere bare i kraft av sin profesjonsbakgrunn.Ikke bare mangler mange lederkompetanse, sier han, de har heller ikke lyst på en slik rolle.

Psykologiens lederperspektiv står ofte i sterk kontrast til den ledelsesfilosofien mange av dagens helseledere hegner om

Men selv om det å være psykolog ikke kvalifiserer til å bli leder per se, er psykologisk kunnskap en essensiell bestanddel i all ledelsesutdanning og lederutvikling. Psykologiens lederperspektiv står ofte i sterk kontrast til den ledelsesfilosofien mange av dagens helseledere tydeligvis hegner om, og som lederne i henholdsvis Sykepleierforbundet, Psykologforeningen og Legeforeningen mener skaper en fryktkultur med lite rom for verdsetting av kritikk og innvendinger (se intervju side 578).

I stedet for å lede helsetjenestene som de kunnskapsbedriftene de faktisk er, bruker de nevnte lederne lover, retningslinjer og pålegg som utgangspunkt for å styre virksomheten – kanskje fordi de verken er trygge eller kompetente nok til å verdsette diskusjoner og motforestillinger. Men i kunnskapsbedrifter trengs det ledere som er like gode til å lytte som til å handle, og som evner å utnytte uenighet til å skape dialog, faglig utvikling og effektive team.

Kanskje gir ikke psykologers utdanning spesielle kvalifikasjoner til å være ledere, men faget gir det. For kunnskapsledelsen som etterlyses i helsevesenet, hviler tungt på psykologisk kunnskap. Dette gir psykologer en nærhet til mye av den nødvendige kunnskapen sammenlignet med andre faggrupper. Dessuten: Ledelse er som terapi – en praksisferdighet som må trenes opp. Psykologer som lever som de lærer og trener som de bør, vil være mer enn egnet til å gå inn i ledelse.

Hvis de vil da.

bjornar@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 553

Kommenter denne artikkelen