Du er her

Forskningsnotiser

Nevrovitskaplege studiar basert på hjerneskanning kan vera misvisande. Dette viser ferske funn frå to uavhengige forskarlag.

Resultat frå laboratorieforsøk lar seg vanlegvis replisera i den verkelege verda (r = 0,71). Men somme psykologiske underdisiplinar klarar seg betre enn andre.

Ein ny studie viser at det å bera på løyndomar påverkar sansing og handlingar, som om den som held noko skjult, bokstavleg tala ber ei tung bør.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side 597

Kommenter denne artikkelen