Du er her

Publiserer som aldri før

Flere og flere psykologer skriver fagbøker – et løft som fortjener å anerkjennes gjennom uhildede anmeldelser.

Publisert
5. juni 2012

DEBATT : BOKANMELDELSER

Kari Lossius kritiserte i forrige utgave Tidsskriftets bokanmelderpraksis.

Kari Lossius uttrykker frustrasjon over vår anmelderpraksis. Mine ti år som forlagsredaktør gjør at jeg lett kjenner igjen skuffelsen når en bok ikke var anmeldt denne gangen heller. Tidsskriftet har en uttalt målsetning om helst å anmelde, og i hvert fall omtale, alle nye bøker skrevet av norske psykologer. Fagbøker er et psykologfaglig løft på vegne av standen, et fagutviklingsprosjekt som fortjener å vurderes av ens egne fagfeller. Men vurderingen må være uhildet. Derfor er vi nøye med å skaffe anmelderen som ikke har nære private eller faglige bånd til forfatteren.

Anmeldere bruker fritiden sin på dette gratisarbeidet, noen kaster inn håndkleet underveis, anmeldelsen skal redigeres og korrekturleses, og redigeringen skal godkjennes – alt dette og mer til gjør at tiden fort kan løpe fra enkelte anmeldelser. Av den grunn har vi nylig ansatt en psykologstudent for å administrere utsendelser, kontakt og oppfølging. Forhåpentligvis vil dette gjøre ventetiden kortere for de fleste.

Og aldri så galt at det ikke er godt for noe: Ventetiden reflekterer også at norske psykologer publiserer bøker som aldri før. Det lover godt for faget.

bjornar@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen