Du er her

Debattert

Nyttige idiotar: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen meiner ein kan tolke rettspsykiatrane som juristane sine nyttige idiotar. – Mange psykiatrar eg har snakka med uttrykkjer ubehag ved bruken av det utdaterte diagnosesystemet for å avgjere så store og viktige spørsmål som kven ein kan rekne som ansvarlege personar.

Forskning.no 25. April

Nå er vi alle rettspsykiatere: I en sak der sakens fakta er uten mysterier, er det bare ett mysterium: Hvem er han? Vi, et traumatisert folk, krever terapi, en forløsning vi bare kan få om vi får gjøre opp vår egen mening om hvem han er, dette kriminelle mennesket. Det er her mitt ubehag ligger. I jaget etter terapi og i misnøye med rettspsykiatrien blir vi den nye makten. Er nå det noe bedre?

Svein Atle Skålevåg i Morgenbladet 3. Mai

Åpen mikrofon: Helsehjelp kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke. Altså vil det å diagnostisere en person som ikke har gitt sitt samtykke i utgangspunktet være ulovlig (?). Et slikt samtykke er neppe gitt de fagfolk som har diagnostisert for «åpen mikrofon»

Tor Levin Hoffgaard i Aftenposten 21. Mai

Enig: Mitt inntrykk, ut fra alle de psykiatere og kliniske psykologer jeg snakker med, er at samstemmigheten er svært høy. Etter at rettssaken har kommet i gang, har jeg ikke truffet en eneste kollega som har forsvart det synet at Behring Breivik skulle ha en paranoid schizofreni.

Sigmund Karterud i Aftenposten 21. Mai

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen