Du er her

Boknytt

Eva Dalsgaard Axelsen & Sissel Bakke | Den nye tilbakereisen Om forandring gjennom terapi Sissels terapi hos Eva varte i to og et halvt år. Under terapien skrev Sissel dagbok og Eva notater. Sammen utga de boka Tilbakereisen for 20 år siden. Nå har de møtt hverandre igjen. Boka inneholder de opprinnelige samtalene og samtalen 20 år etter. Pax forlag, 2012

Trine Lise Bakken & Mette Egelund Olsen (red.) | Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning Forståelse og behandling Om psykososiale og biologiske behandlingsmetoder. Tilnærminger ved ulike tilstander. Mange eksempler fra praksis. Universitetsforlaget, 2012

Per Koren Solvang & Åshild Slettebø (red.) | Rehabilitering Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester Nøkkelkunnskap om utfordring brukere, fagfolk og myndiheter står overfor. Forfatterne er forskere på feltet. Gyldendal Akademisk, 2012

Ingelise Nordenhof | Pårørendesamtaler med barn og unge Viser med utgangspunkt i virkelige historier og samtaler hvordan man kan jobbe med utsatte barn og familier. Veksler mellom det konkrete arbeidet og teori- og metodekapitler. Fagbokforlaget, 2012

Gro Johnsrud Langslet | Løft på sitt beste Etter to tiår preges LØFT (LØsningsFokusert Tilnærming) i dag av en viss tretthet. Kunnskapsløft, jernbaneløft, kulturløft … samme ord, men med et helt annet innhold. Forfatteren ønsker å vise når LØFT ikke virker, og å vise LØFT på sitt beste. Gyldendal Akademisk, 2012

Eline Thornquist | Movement and interaction The Sherbourne approach and documentation Utfordrar tendensen til å skilja skarpt mellom kroppen og sjølvet og gjennom dette å definera kropp og rørsler som fenomen utanfor kommunikasjonen og det sosiale. Engelsk. Universitetsforlaget, 2012

Barry L. Duncan | Bli en bedre terapeut Presenterer femtrinnsmodell for å integrere resultatstyring i terapeuters langsiktige utvikling. Redegjør for de kliniske nyansene i bruken av tilbakemelding for å oppnå bedre resultater. Gyldendal Akademisk, 2012

Svein Øverland | Stalking Forståelse, risiko og håndtering Uønsket kontakt, trusler, skadeverk og vold – stalking er langt vanligere enn tidligere antatt, og kan ramme hvem som helst. Motivet kan være hevn, kjærlighet eller dominans, men også vrangforestillinger. Første lærebok på norsk om emnet. Fagbokforlaget, 2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen