Du er her

Tok skade –

Publisert
5. juni 2012

Det må være maks uflaks ved å være utstyrt med uheldige gener og erfaringer fra oppveksten. Det kan se ut som om vi her har å gjøre med en gutt som har vært avvist fra tidlig barneår og gjennom ungdomstiden. Rapporter fra barnevernet, signaler fra naboer og barne- og ungdomspsykiatri tyder på denne miksen. Det må være lov å si at Breivik har tatt skade av dette. En klok psykolog sa om fireåringen Breivik at han hadde et underlig smil. Som om at han hadde forstått at han skulle smile, men at det ikke representerte noe i ham, det var ikke forankret i ham. En fraværende farsskikkelse har også preget ham. Mangel på kjærlighet og utrygg tilknytning er viktige kilder til psykiske lidelser, pluss uflaks med gener og biologi.

Psykiater Finn Skårderud til Østlendingen 26.4.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 6, 2012, side

Kommenter denne artikkelen