Du er her

Vel å merke

Arnhild Lauveng er en klok og uredd fagperson som bruker erfaring fra egen sykehistorie til å se løsninger som tar vare på håpet.

Prisen som ble tildelt i Chicago i november 2008, gis for fremragende arbeid med traumer og dissosiative lidelser.

Over 2000 psykologer fra hele Europa vil trolig komme til Oslo 7.-10. juli i år for å delta på den europeiske psykologikongressen. På besøkslisten står stjerner som Philip Zimbardo og Johan Galtung.

Thomas Espeseth er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje 2008 for frem-ragende doktorgradsarbeid.

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi av psykologer innen Norsk Psykolog-forening fikk totalt inn 51 søknader. Kr 902 000 ble fordelt slik:

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side 205-207

Kommenter denne artikkelen