Du er her

Internasjonal fagfest i sommer-Oslo

Over 2000 psykologer fra hele Europa vil trolig komme til Oslo 7.-10. juli i år for å delta på den europeiske psykologikongressen. På besøkslisten står stjerner som Philip Zimbardo og Johan Galtung.

- Til sammen har vi rundt 2000 foreslåtte presentasjoner, sier en glad og lettet Sverre Nielsen. Kongressen er et stort løft for Psykologforeningen, ikke minst økonomisk. At så mange fagpersoner ønsker å bidra på kongressen borger for stor interesse og mange potensielle deltakere.

Mange veier til kunnskap

Det fins fire ulike presentasjonsformer på en slik kongress. Det mest prestisjetunge er plenumsforelesningene, med navn som Philip G. Zimbardo, Johan Galtung, Ann Phoenix og Paul Costa på talerlisten. De mindre forelesningene kalles symposier og består gjerne av bidrag fra opp til fire fagpersoner. En tredje form er paper sessions, muntlige presentasjoner på opp til 20 minutter. Den fjerde måten deltakerne kan oppdatere seg faglig på, er ved å delta på poster sessions - plakatpresentasjoner av forskningsfunn og studier.

Store navn

- I løpet av kongressens tre dager vil det til enhver tid være 20 til 25 parallelle sessions, med unntak av når det er plenumsforedrag. Da er det maksimum 9 ting som foregår samtidig, forklarer Nielsen.

Etter at de siste skriftlige presentasjonene av aktuelle faglige bidrag ble mottatt 20. januar, har et korps av doktorgradsstipendiater ved de nordiske universitetene vurdert dem. Ifølge Nielsen pleier det faglige nivået å være så høyt at de aller fleste får godkjent.

120 fra Russland

Konferansens tittel blir «A rapidly changing world - challenges for psychology», og vil ha en internasjonal profil. Det vil blant annet bli arrangert en egen italiensk dag med 14 symposier og 72 deltakere. Her vil det bli snakket italiensk med oversettelse til engelsk.

Abstracts har kommet inn fra hele Europa - 120 bare fra Russland. Et variert og internasjonalt tilfang av abstracts lover svært godt for et program med stor variasjon.

ECP2009 er den ellevte europeiske psykologikongressen som blir arrangert. Arrangørene håper på at opptil 2500 deltakere skal innta en sommervarm hovedstad under det som blir den hittil største psykologfaglige konferansen i Norge noensinne.

Arne Olav L. Hageberg
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen