Du er her

Ankeutvalget for fagetiske saker - ny leder

I oktober 2008 trakk Richard H. Knoff seg som leder for ankeutvalget for fagetiske klagesaker. Bakgrunnen er at han på dette tidspunktet tiltrådte stilling som avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

Tidligere varamedlem i utvalget, Karen Hassel, har overtatt som leder for ankeutvalget.

Hilde Storvik

administrasjonssekretær i Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen