Du er her

Kongelig gull til doktorand

Thomas Espeseth er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje 2008 for frem-ragende doktorgradsarbeid.

H.M. Kongens gullmedalje er en pris som tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Et arbeid som belønnes med H.M. Kongens gullmedalje må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Temaet for Thomas Espeseths avhandling er effekten av normal genetisk variasjon på hjernens anatomi og nevrokognitive funksjon hos friske middelaldrende og eldre personer (50 - 75 år). Avhandlingen viser at polymorfier (mangeformethet) i to gener som antas å være involvert i kognitive funksjoner, normale aldringsprosesser og i utviklingen av Alzheimers sykdom, påvirker både anatomiske, fysiologiske og psykologiske egenskaper hos forsøksdeltakerne.

Thomas Espeseth (1973) kommer fra Kirkenes og tok cand.psychol.-graden ved Universitetet i Tromsø i 2002. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen