Du er her

Mistenkelig 

Publisert
7. februar 2009

… foreldre i barnevernssaker har tro på rettsapparatet helt til resultatet er klart. Alle kan selvfølgelig ikke vinne, men man kan jo i det minste lytte mer til foreldrene og deres vitner istedenfor å legge mest vekt på psykologer som engasjeres av kommunen og har sitt inntektsgrunnlag derfra.

Svein Otto Nilsen på samfunnsmagasinet.no 12.1.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen