Du er her

Psykiatrikritikk I 

Publisert
7. februar 2009

Menneskesinnet er for komplisert til å la seg forklare ut fra en psykiatrisk teori. Likevel opprettholder norske psykiatere et diagnostiserings-, behandlings- og rapporteringssystem fra middelalderen. For å kunne fortsette denne bakstreverske virksomheten har de gjort diagnosene evigvarende, ført utallige mennesker til avhengighet av nervemedisin, og skapt et tvangsmessig rekrutteringssystem for å fylle sengeplassene i asylene.

Forfatter og psykolog Eva Ramm i Dagbladet 3.1.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen