Du er her

Internasjonal pris til norske fagfolk

Prisen som ble tildelt i Chicago i november 2008, gis for fremragende arbeid med traumer og dissosiative lidelser.

Trine Anstorp, Kirsten Benum, Marianne Jakobsen

Trine Anstorp, psykologspesialist og fagteamleder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)-Øst, har sammen med Kirsten Benum, psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt og Marianne Jakobsen psykiater og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress mottatt en internasjonal fagpris for sitt arbeid med å fremme traumeforståelse og traumeterapeutiske metoder i Norge.

Først på norsk

Prisen ble mottatt i Chicago i november 2008, i forbindelse med 25 års-feiringen til The International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD).

Prisen ble gitt spesielt på bakgrunn av boken Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg (Universitetsforlaget, 2006), hvor Trine Anstorp, Kirsten Benum og Marianne Jakobsen er redaktører. Det er den første bok på dette fagfeltet som er skrevet på norsk.

I begrunnelsen for prisen heter det: «The Cornelia B. Wilbur Award is given to an individual for outstanding clinical contributions to the treatment of dissociative disorders.»

Seksten personligheter

Cornelia B. Wilbur som prisen er oppkalt etter, var psykiater. Mange vil forbinde henne med Flora Rheta Schreibers bok Sybil - The True Story of A Woman Possessed By 16 Separate Personalities, som ble utgitt i 1973. Historien bygde på Cornelia Wilburs arbeid med en kvinne med multippel personlighetsforstyrrelse, som det het den gang. Wilbur ble refusert, fordi man ikke kunne tro at det hun skrev var sant. Men siden ble hun en inspirerende pioner i dette fagfeltet.

Nina Strand
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen