Du er her

Fondet for etter- og videreutdanning

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi av psykologer innen Norsk Psykolog-forening fikk totalt inn 51 søknader. Kr 902 000 ble fordelt slik:

Kurs, konferanser og videreutdanning:

Lise Antonsen - kr 15 000

Ann Aaboe Bengtsson - kr 15 000

Toril Ursin Boe - kr 20 000

Kari Fornes - kr 15 000

Annelise Fredriksen - kr 30 000

Anne Grete M Greaker - kr 15 000

Kristian Gundersen - kr 20 000

Jeanette Hawkins - kr 30 000

Anne-Gro Helland - kr 15 000

Marie Hulleberg - kr 30 000

Kjell Magne Håkonsen - kr 25 000

Mette Borthne Jentoft - kr 10 000

Kristin D Martinsen - kr 20 000

Hilde Melsom - kr 8 000

Gunn Elisabeth Bie Mykland - kr 15 000

John Arne Normann - kr 22 000

Adriana Ochoa - kr 20 000

Peter Prescott - kr 20 000

Sidsel Elisabeth Reim - kr 22 000

Birgit Johansen Skifjell - kr 20 000

Jan Martin Tjelta - kr 22 000

Guro Øiestad - kr 15 000

Skriftlige arbeider:

Torunn Beate Berge - kr 30 000

Lars Dehli - kr 20 000

Torfinn Espedal - kr 30 000

Anne Grete Hersoug - kr 30 000

Astri Johnsen - kr 30 000

Jon Jørgensen - kr 30 000

Tove Kjersti Kjølseth - kr 25 000

Elisabeth Myrstad - kr 15 000

Jonas Paulsen - kr 15 000

Anne Karine Ringstad - kr 30 000

Anne Røer - kr 30 000

Jens Erik Skår - kr 28 000

Jon Sletvold - kr 30 000

Hans Martin Stene - kr 20 000

I tillegg fikk Interesseforeningen for selvstendig praktiserende psykologer (ISP) kr 50 000 og Norsk Karakteranalytisk Institutt kr 65 000 i kategorien andre søknader.

Hilde Storvik

administrasjonssekretær i Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen