Du er her

Doktorgrader

Tidlig intervensjon gir bedret felles oppmerksomhet ved tolv måneders alder. Jenter skåret generelt bedre enn gutter.

Enkle metoder gjør det mulig å identifisere halvparten av alle barn med utviklingsvansker og ni av ti barn med funksjonshemning før fylte fire år.

Hvordan kan kognitiv atferdsterapi være en god terapeutisk tilnærming til pasienter med psykiatrisk komorbiditet?

Ved bruk av «event-related potentials» (ERP) kan pasienter med parkinson-assosiert demens skilles fra pasienter som har andre typer demens.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side 192-193

Kommenter denne artikkelen