Du er her

Sitert 

Publisert
7. februar 2009

Noen må redde verdensøkonomien fra økonomene. Det kan bli psykologene. […] Økonomiens menneskeideal ligner mest av alt på en person med dyssosial personlighetsforstyrrelse - et menneske uten evne til empati og med avvikende adferd, tanker og følelser, skriver president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hoffgaard i novemberutgaven av foreningens tidsskrift.

Kommentator Kathrine Aspaas i Aftenposten 29. 11.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen