Du er her

Krigens ansikt 

Publisert
7. februar 2009

SKJERMER BARNA: Psykolog Klara Øverland.

- Det er grusomt, sier Klara Øverland ved Universitetet i Stavanger og rister på hodet. Hun har forsket på hvordan barn reagerer på voldsscener på film.Foran henne ligger gårdagens utgave av Aftenbladet. En palestinsk jente ligger død i ruinene av det som en gang var hennes hjem.- Dette bildet viser krigen i all sin gru. Et barneliv er gått tapt på grunn av avgjørelser tatt av voksne sier hun.- Jeg kommer ikke til å vise dette bildet til barna mine.Øverland forklarer at ettersom hennes barn er i alderen under 11 år vil de ikke klare å sette bildet inn i en sammenheng.- Barn har vanskeligheter for å skille mellom fantasi og virkelighet. Barn bekymrer seg ofte for at samme hendelse skal skje med dem. […]Øverland viser til at tidligere forskning av barns reaksjon på bilder fra Gulf-krigen påpeker at barn utviklet psykiske reaksjoner. […]

Hun forklarer at det er viktig å forklare situasjonen slik den er, men skjerme barna for de sterkeste bildene.

Stavanger Aftenblad 14.1.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen