Du er her

Utålmodig 

Publisert
7. februar 2009

- Vi lever i et samfunn hvor alle forventer å få sine behov tilfredsstilt umiddelbart. Tenk hvilken stor endring som har skjedd siden våre foreldre på femti- og sekstitallet la til side noen hundre kroner i måneden for - etter mange år - til sist å kunne kjøpe seg en ny sofa eller en leilighet, sier professor Pål Kraft ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. I over 20 år har han forsket på den utidsmessige egenskapen viljestyrke.

- I dag er det en helt annen og mindre vilje og evne til å vente på belønning enn tidligere. Det kan få store følger for det enkelte individ og enorme konsekvenser for samfunnet vårt, påpeker forskeren.

Apollon 16.12.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen