Du er her

Psykiatrikritikk II 

Publisert
7. februar 2009

Psykolog Eva Ramms kronikk i Dagbladet 3.1. gir dessverre en beskrivelse av forholdene i dagens psykiatri som er direkte misvisende og trenger oppklaring. Leserne presenteres for en psykiatri som utelukkende er preget av tvang og maktmisbruk, der biologisk orienterte psykiatere i samarbeid med legemiddelindustrien utøver det totale hegemoni, og pasienter, pårørende og andre fagfolk er umyndiggjort. […]

Befolkningen generelt og psykiatriens brukere spesielt har krav på saklig informasjon. Det burde være en selvfølge at de ulike faggrupper viser respekt for hverandre i media. Den sjikane vi her er vitne til hører ikke hjemme i dagens psykiatridebatt.

Spesialist i klinisk psykologi Tove Kjersti Kjølseth i Dagbladet 7.1.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen