Du er her

Barnehager 

Publisert
7. februar 2009

Norsk barnehagepolitikk er kanskje det minst forskningsstyrte politikkområdet vi har. Alle er enige om at vi skal ha barnehager for alle, det blir knapt nok gjennomført høringsrunder når det kommer til barnehagepolitikk.

Forskning på tilknytning og tilknytningsvansker viser at de to første leveårene er helt sentrale for et barns videre utvikling. Ved å unnlate å ta hensyn til denne kunnskapen, eksperimenterer vi med våre fremtidige generasjoners liv. Hva om norsk barnehagepolitikk skaper mer utrygge barn? Vi vet at utrygg tilknytning henger tett sammen med adferdsvansker. Hva om barnehagepolitikken er det som har bidratt til at det er større adferdsproblemer i norsk skole enn det var før? Hva kan slike adferdsvansker i skolen skape av vansker videre i livet? Vi vet at utrygg tilknytning øker sjansene for psykiske lidelser og en lang rekke andre problemer vi ikke ønsker for våre barn. Likevel fortsetter vi å pøse på med tiltak som er utarbeidet for å hjelpe foreldrene med å få sin hverdag til å gå rundt, nær sagt på tross av at de har barn.

Psykolog Arnt Ove Engelien

i Morgenbladet 9.1.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen