Du er her

Treholt 

Publisert
7. februar 2009

Gjenopptakelseskommisjonen er splittet. Et medlem - psykologiprofessor Svein Magnussen - brøt ut og krevde at saken skal prøves på nytt. Det er et nytt trekk i Treholt-prosessen. Tidligere har både lagmannsretten og Høyesterett enstemmig forkastet begjæring om gjenopptakelse av saken. Dissensen i kommisjonen har sprengt den brede enigheten om at Treholt er spion etter straffelovens paragraf 90 - «spionparagrafen». Slik sett har Treholt tross alt fått en liten seier i nederlaget.

Det er interessant at det nettopp er psykologen i kommisjonen som ønsker saken gjenopptatt. Jeg tror Svein Magnussen har bedre forutsetninger enn de andre for også å se sakens ikke-juridiske sider. Jurister legger liten vekt på historie og politikk. Men Treholt-saken har sterke politiske overtoner. Særlig spilte Willoch-regjeringen en rolle. En psykolog kan også bedre forstå det hysteriet som hersket rundt Treholt-prosessen på begynnelsen av 1980-tallet.

Politisk redaktør Arne Strand i Dagsavisen 16.12.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 2, 2009, side

Kommenter denne artikkelen