Du er her

Forskningsnotiser

Arbeidsrelatert sjølvkjensle ser ut til å kunna overførast mellom par.

Det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet.

Nettsider som Bokkilden og Trip Advisor tilbyr vurderingar skrivne av framande. No er det forska på korleis desse påverkar vala våre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side 161

Kommenter denne artikkelen