Du er her

Boknytt

Kari Frank & Kjersti Træland Hanssen | Du ser jo så godt ut! Kronisk sykdom bak fasaden Hva kan jeg gjøre for å leve best mulig med sykdom? Forfatterne vil bøte på den erfaringsensomheten mange med kronisk sykdom beskriver ved å gi innsikt i symptomer og andres normalreaksjoner. Om å bearbeide sorg, planlegge for en bedre hverdag og gripe dagen. Gyldendal Akademisk, 2013. 241 sider

Kristin Olaisen | Utviklingsfremmende samtaler med ungdom Samtaler på tvers Bygger på erfaringene fra et psykososialt lavterskeltilbud i skolehelsetjenesten i videregående skole i Oslo. Om kompetanse i å samtale med ungdom, støtte dem i valg, fange opp ungdommer som sliter, og samarbeide med foreldre og skole. Kommuneforlaget, 2012. 208 sider

Bjørg Røed Hansen | I dialog med barnet Intersubjektivitet i utvikling og i psykoterapi Å finne frem til barnets meningsunivers er avgjørende for å etablere et fellesskap med rom for vekst. Intersubjektivitet belyses gjennom utviklingspsykologi, filosofi og spedbarnsforskning og sterke historier fra møter med barn. Gyldendal Akademisk, 2012. 240 sider

Elisabeth Gerhardsen | Se på meg! Gode råd om barn og selvfølelse Tips for foreldre om hvordan få barnet til å føle seg verdifull, ha mot til å prøve nye ting, men tåle å tape, kunne stå for sine meninger, men likevel samarbeide – ikke la seg tråkke på, men samtidig få seg venner. Cappelen Damm, 2012. 188 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen