Du er her

Fosterlivets betydning for alderdom

Jens Christoffer Skogen forsvarte 29. november 2012 avhandlingen Foetal and early origins of old age health: Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK) for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: jens.skogen@uni.no

Generelt gir ikke funnene støtte til hypotesen om klare sammenhenger mellom faktorer i fosterlivet og helsevansker i alderdommen. Mulige årsaker: 1) påvirkning fra faktorer i fosterlivet kan avta jo eldre man blir, 2) de fleste med negativ miljøpåvirkning i fosterlivet kan ha falt fra eller ikke deltatt i undersøkelsen grunnet dårlig helse, 3) utformingen av studiene gjør det vanskelig å fange opp en eventuell sammenheng, 4) andre faktorer i livsløpet er viktigere for helse i alderdommen. Avhandlingen avslutter med å beskrive livsløpsepidemiologi, hvor faktorer i fosterlivet sammenstilles med andre faktorer gjennom livsløpet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen