Du er her

Gode, vakre mennesker

Publisert
5. februar 2013

Jeg tror ikke det finnes noe annet land i verden med så gode ordninger når ulykken først rammer. Det er ordninger som gjør at vi faktisk kan klare å leve et slags liv selv i den dypeste sorg og de mest krevende situasjoner.

Det er enkeltmennesker som har som sitt yrke å hjelpe – sosionomer, leger, psykologer, pedagoger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Gode, vakre mennesker som vier livet sitt til å hjelpe dem som har det vanskelig.

Trine Louise Torgersen i Aftenposten-kronikk 12.1.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen