Du er her

70 mill.

Publisert
5. februar 2013

Overforbruk: Domstoladministrasjonen ønsker færre barnelovsaker ført for retten.

Foto: YAY Micro

Det bør megles mer, mener Domstoladministrasjonen, som ønsker færre barnelovsaker ført for retten. […] Partene i et samlivsbrudd oppfordres til å snakke mer sammen hos familievernkontorene for å finne gode løsninger til barnas beste – i stedet for å løpe til retten.

Dette vil frigjøre kapasitet i hardt pressede domstoler og spare samfunnet for millionbeløp. Bare i 2011 brukte domstolene 70 millioner kroner til å betale sakkyndige psykologer i barnelovsaker.

Dine Penger 7.1.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen