Du er her

Sett dagsorden på landsmøtet

Landsmøtet 20.–22.november i Sandefjord er stedet der foreningen velger sine ledere og sitt sentralstyre, og der retningen for arbeidet de neste tre årene blir staket ut.

Det skal velges nytt hovedsatsingsområde for de neste tre årene, og spesialistutdanningen er i ferd med å ommøbleres. Dette blir trolig de store sakene i Sandefjord. Å påvirke Psykologforeningens hovedsatsingsområde for perioden 2013 –16 har vært mulig både gjennom innspillsrunden medlemmene ble invitert til høsten 2012, og gjennom portalen Din idé på psykologforeningen.no.

Har du en sak du brenner for, er det fortsatt mulig å få den på dagordenen. Den enkleste måten å gjøre det på, er å ta kontakt med ditt eget fylkeslag, eller et sentralstyremedlem (se: www.psykologforeningen.no).

Valgkomiteen har i år satt en frist til 1. mars for å komme med forslag. Valgkomiteen og dens leder Jogeir Sognnæs har ansvar for å foreslå kandidater til sentralstyret, neste valgkomité, Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker.

Det er to sentrale datoer å merke seg for medlemmer som har et engasjement for egne saker. Fristen for lokalavdelingene til å fremme saker til landsmøtet er 14. august.

Sentralstyret vedtar hvilke saker som skal opp på Landsmøtet i sitt møte 19.–20. september. Og fristen for de lokalavdelinger som vil fremme alternative vedtaksforslag til landsmøtesakene er 21. oktober.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side 166

Kommenter denne artikkelen