Du er her

Forstår at det var vanskelig å forstå

Jeg er, i likhet med Sigrun Tømmerås og Vivian Berg, opptatt av at ikke-stigmatiserende omtale av folk skal etterstrebes.

Publisert
5. februar 2013

KRITIKK: Sigrun Tømmerås og Vivian Berg skrev et debattinnlegg i januar om at Tannlegetidende hadde omtalt personer med personlighetsforstyrrelser utelukkende med svært negative karakteristikker.

DEBATT: STIGMATISERING

Fagbladet Den norske tannlegeforenings Tidende hadde i november i fjor informasjon til tannleger om pasienter med ulike psykiatriske diagnoser. Sigrun Tømmerås og Vivian Berg påpekte i januarutgaven av Tidsskriftet at informasjonen om personlighetsforstyrrelser og tannhelse knapt inneholdt noe mer enn «manipulativ, aggressiv, mytoman, upålitelig».

 

Den norske tannlegeforenings Tidende hadde i november i fjor en utgave der vi oppsummerte budskapene til ulike foredragsholdere på Den norske tannlegeforenings årlige landsmøte måneden før. En av disse oppsummeringene tok for seg foredraget til overtannlege ved Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin i Göteborg, Inger Stenberg, om pasienter med psykiske problemer.

Ingen kritisk gjennomgang

Denne saken, slik Tømmerås og Berg påpeker, brakte ingen kritisk gjennomgang av Stenbergs foredrag. Teksten var utelukkende et resymé, lik de andre referatene av andre foredrag, som saken sto i sammenheng med. Som leser utenfra, som jeg antar er på jakt etter stoff om utelukkende ett bestemt tema, kan det være vanskelig å få med seg hvilken genre det var snakk om, i og med at saken ble lest for seg, og ikke i en sammenheng.

Dette tar jeg med meg som en erfaring. Det er mulig det vil være fornuftig av meg, i lignende tilfeller senere, å si noe ved hvert enkelt referat, om hvilken type tekst dette er.

Jeg forstår godt at referatet av Stenbergs foredrag i Tidende nr. 10 i fjor,var vanskelig å forstå.

Og jeg er, i likhet med Tømmerås og Berg, opptatt av at ikke-stigmatiserende omtale av folk skal etterstrebes.

Overgrepsutsatte

Det er ikke mitt syn, eller tidsskriftet jeg redigerer sitt syn, at de fire nevnte ordene er det eneste som skal kunne sies om personer som har fått diagnosen personlighetsforstyrrelse. Vi er også kjent med at overgrepsutsatte ofte blir diagnostisert med personlighetsforstyrrelse. Jeg er glad for at debattantene har lagt merke til at overgrepsutsatte er blitt omtalt på en mer hensiktsmessig måte i en tidligere utgave av Tannlegetidende.

ellen.beate.dyvi@tannlegeforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen