Du er her

Kritisk i nord II

Publisert
5. februar 2013

Helse-Nord har 29 driftstilskudd til private psykologer og psykiatere. Ikke ett av dem er i Øst-Finnmark. […] Ifølge Helse Nords oversikt, har de 29 registrerte psykolog- og psykiaterhjemler, hvorav kun ett er i Finnmark, nemlig i Alta.

Finnmarken 14.1.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen