Du er her

Debattkultur i Tidsskriftet

Publisert
5. februar 2013

DEBATT: TIDSSKRIFTETS DEBATTKULTUR

 

All honnør til Peter Arnesen som i forrige utgave av Tidsskriftet stiller seg kritisk til våre redaksjonelle valg og til innhold. Vi er helt avhengige av slike diskusjoner. Tilbakemeldinger om vår redaksjonelle profil – enten det er i form av leserbrev, en uformell e-post eller en telefon – er derfor mer enn velkomne.

Forunderlig

Men når Arnesen mener at Psykologforeningens tidsskrift bør fremme debatt og faglig utvikling på en måte som gjenspeiler offisiell helsepolitikk, blir det forunderlig. For all del, vi skal ikke fortie norsk helsepolitikk. Men det er ikke vår oppgave å nekte spalteplass til andre, kanskje kritiske perspektiver på myndighetenes politikk. Og når Arnesen ønsker debatter som er utviklende og ikke stagnerende, blir det et spørsmål om hvem som definerer dette. Er det norske myndigheter eller redaksjonen? Psykologforeningen eller Arnesen?

Uavhengig

Omtalen av Tidsskriftet som «Psykologforeningens talerør» trenger også en avklaring: Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten, og ikke av vår utgiver Psykologforeningen. Kort sagt er vi redaksjonelt uavhengige av våre eiere, og ansvaret for innholdet hviler fullt og helt på meg som sjefredaktør.

For alt jeg vet, deler mange psykologer Arnesens synspunkter om ADHD. Men jeg er samtidig sikker på at de ikke har noe ønske om at Tidsskriftet skal sensurere debatter som ikke er i tråd med offisiell helsepolitikk. I redaktørplakaten heter det at en fri informasjons- og opinionsformidling skal finne sted. Det akter vi å fortsette med.

bjornar@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen