Du er her

Debattert

Mobbing

Det virker som det offentlige Norge tror at man skal klare å gjøre en forskjell med bare å involvere skolen. Men barnas hverdag består av hjemmet, skolen og gjerne idrettslaget. Da er det viktig at alle disse arenaene jobber mot mobbing.

Roar Stokke, fotballkommentator i Viasat, i Adresseavisen, 14. januar, 2013

Det er nødvendig at det jobbes kontinuerlig med lærerprofesjonens grunnleggende verdier; derfor har vi oppfordret våre medlemmer til å ta opp temaet mobbing fra et voksenperspektiv. Hva gjør vi dersom vi opplever/får kjennskap om at voksne opptrer uetisk og/eller uprofesjonelt? Hvor ligger lojaliteten vår?

Agneta Amundsson, Leder i Utdanningsforbundet, Trondheim, Adresseavisen,18.januar, 2013

Når skolen er i front, når man får med fritidsarenaen, har toppforankring i kommuneledelsen og involverer ungdommene selv, da jobber man helhetlig forebyggende. Det gir resultater. Så MOTs oppfordring til Kommune-Norge er: ikke la skolen stå alene. Tenk forebyggende i et bredere perspektiv. Og for all del: ta ungdom på alvor.

Bård Flaarønning, kommunkasjonssjef i MOT, Adresseavisen, 21. januar, 2013

For å gjøre noe med mobbing, må man være enige om hva som er mobbing. Det ser ut som om den som føler seg utsatt for mobbing, ofte blir avvist av skolen, om det eleven viser til ikke er i samsvar med hva skolen definerer som mobbing. Dette kan skolen gjøre siden skolen er i en maktposisjon i forhold til elev og foreldre.

Irene Husveg, master i sosialfag, Aftenbladet, 15. januar, 2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen