Du er her

Kritisk i nord I

Publisert
5. februar 2013

Professor innenfor BUP, Siv Kvernmo, mener at barn ikke blir tatt på alvor av helsemyndighetene.

Dersom ikke Universitetssykehuset i Nord- Norge tar psykisk syke barn i Troms og Finnmark mer på alvor kan det få katastrofale følger, mener Kvernmo. […]

– Barnepsykiatrien har utviklet seg voldsomt de siste årene. Vi har fått god kunnskap på hva som er viktig behandling. Da er det viktig for barn i Nord-Norge at dette er tilgjengelig. Det krever at fagfolkene hos oss får den nødvendige kompetansen. Det svikter det på i dag, sier hun.

– Hvem sitt ansvar er dette?

– Det er det lokale helseforetaket og det regionale helseforetaket. Altså UNN og Helse Nord.

NRK Troms og Finnmark 10.1.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 2, 2013, side

Kommenter denne artikkelen