Du er her

Kveldsseminar om akuttpsykologi

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 26. mars kl. 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Asbjørn Kolseth snakker om sentrale akuttpsykologiske ferdigheter som suicid-, fare-, psykosevuderinger og håndtering av kriser. Psykologens ulike roller i akutt psykisk helsevern og spenningsforholdet mellom medisin og psykologi, autonomi og tvang, og jus og psykologi vil også bli berørt.

Kolseth jobber som sjefpsykolog ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. Han har bred erfaring fra psykisk helsevern og er en engasjerende foredragsholder. Velkommet til et uformelt og dialogpreget seminar med gratis adgang.

Har du spørsmål omkring kveldsseminaret eller andre innspill til Yngre psykologers utvalg, send oss gjerne en e-post: ypu@psykologforeningen.no. Se ellers www.psykologforeningen.no for mer informasjon om YPU og arrangementer denne våren.

Helene Kindle Hansen

Yngre psykologers utvalg

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen