Du er her

Dårlig i Alta

Publisert
5. mars 2009

I løpet av de siste årene har tre psykologer sluttet ved Alta kommunes Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) etter kort tid i jobben. Renate Berg er en av dem som ikke fant det attraktivt nok å fortsette i kommunen, men gikk over til Helse Finnmark og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Hun begrunner valget med to forhold; arbeidets art og lønn.

- Det var veldig lærerikt å jobbe i PP-tjenesten, men det ble for få helsemessige oppgaver og for mye saksbehandling. Vi som har vært der og har sluttet har følt at vi ikke fikk brukt kompetansen vår fullt ut. Det er et kjempebehov for psykologer rundt om i skolene og vi kunne ha drevet med samtaler og hjulpet barn med moderate psykiske vansker. Det er veldig viktig at man kommer inn på et tidlig stadium, sier psykologen som også mener at lønna må opp om kommunen vil beholde denne yrkesgruppen.

Altaposten 10.2.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen