Du er her

Undersøkelse om psykologer i kommunen

Psykologforeningen skal kartlegge arbeidsforhold for psykologer i kommunene.

Kartleggingen er et ledd i foreningens satsing for å øke tilgangen på psykologer i førstelinjen. Bakgrunnen er ønsket om å tilby befolkningen et bedre psykisk helsetilbud lokalt.

Foreningen ønsker å få en oversikt over hvordan psykologenes arbeidshverdag, arbeidsforhold og arbeidsoppgaver er organisert, og håper alle landets over 400 kommunalt ansatte psykologer vil sette av tid til å delta i undersøkelsen. Det er foreløpig sendt ut 434 e-postmeldinger med lenke til undersøkelsen.

Hvis du ikke har blitt kontaktet, men jobber i kommunen og vil delta i undersøkelsen, gi beskjed til Andreas Høstmælingen i Psykologforeningens sekretariat, andreas@psykologforeningen.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen