Du er her

Nettmobbing

Publisert
5. mars 2009

Mobbing får en forsterket effekt når den skjer på internett eller SMS. Det mener barnepsykolog Manuela Strauss i Helse Sunnmøre.

NRK Møre og Romsdal 7.2.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen