Du er her

Bekymret

Publisert
5. mars 2009

KONFLIKT: Alvorlig for barna.

- Vi har ikke statistikk på dette, men vi har en klar oppfatning av at flere barn får psykiske vansker og lidelser på grunn av at de er vitne til konflikt mellom foreldrene, sier enhetsleder Wenche Sørby ved psykisk helsevern, poliklinikk for barn og unge i Kristiansund.

Psykolog John Mathisen er også med i inntaksteamet for poliklinikken.

- Vi har opplevd episoder som rett og slett har gått på livet løs, og gitt barn alvorlige psykiske lidelser, forteller han.

I de verste tilfellene har barn og unge fått selvmordstanker, spiseforstyrrelser eller startet med selvskading. Angst, depresjon, isolasjon, søvnvansker, dårlig selvbilde og adferdsproblemer er andre problemer som ofte oppstår.

Det er spesielt ved skilsmisser og samlivsbrudd problemene oppstår.

Tidens Krav 10.2.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen