Du er her

Sterk på relasjoner

Publisert
5. mars 2009

- Debatten rundt Joralf Gjerstad har til nå dreidd seg om hvorvidt han er en sjarlatan eller en mirakelmann. Jeg synes fenomenet er mer interessant enn personen, sier Eikrem.

- Om en terapeut - enten det er lege eller psykolog - lykkes i sin behandling, er for en stor del avhengig av evnen til å skape en relasjon. Det viser ulike studier, sier Eikrem.

Det handler blant annet om hvordan de håndterer sin egen rolle og identitet som terapeut.

- Snåsakallen er sannsynligvis sterk på den relasjonelle biten.

Psykolog Øyvind Eikrem i Adressa 10.2.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen