Du er her

Doktorgrader

Pasienter med bipolar type I-lidelse har ofte manglende innsikt i egne symptomer.

Sosiale faktorer er viktige for utvikling av spiseforstyrrelser hos unge kvinner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side 275

Kommenter denne artikkelen