Du er her

Vel å merke

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 26. mars kl. 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Psykologforeningen skal kartlegge arbeidsforhold for psykologer i kommunene.

Det var stor stas da Katarzyna Barbara Tubylewicz Olsnes ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv i desember.

Årets oppgjør er et mellomårsopp-gjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om økonomi. I stat og kommune vil også offentlig tjenestepensjonsordning og AFP i offentlig sektor bli sentrale forhandlingstemaer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side 300-301

Kommenter denne artikkelen