Du er her

TV-sex og graviditet

Ungdommer som ser mest på seksuelt ladede tv-programmer, blir tidligere gravide.

Publisert
5. mars 2009

Frustrerte fruer og Sex og singelliv er ikke så uskyldig, hevder en ny studie av Anita Chandra og kollegaer ved RAND Corporation, en forskningsstiftelse i Santa Monica, USA.

Forskerne spurte 2000 personer fra 12 til 17 år om tv-vaner og seksuell atferd i 2001. De ble intervjuet igjen i 2002 og 2004. Forskerne analyserte så sammenhengen mellom graviditet og det å se på serier med seksuelt innhold.

Studiene tok bare for seg de 700 som hadde debutert seksuelt. For både gutter og jenter var det dobbelt så stor risiko for å være innblandet i graviditet hvis de hadde fulgt de mest seksuelt ladete seriene versus de minst ladete seriene.

Chandra tror funnene delvis kan forklares med serienes syn på sex.

- Seriene nevner aldri prevensjon, eller de negative konsekvensene av sex, sier hun.Studien kan leses i novemberutgaven 2008 av tidsskriftet Pediatrics. u

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen