Du er her

TV-sex og graviditet

Ungdommer som ser mest på seksuelt ladede tv-programmer, blir tidligere gravide.

Frustrerte fruer og Sex og singelliv er ikke så uskyldig, hevder en ny studie av Anita Chandra og kollegaer ved RAND Corporation, en forskningsstiftelse i Santa Monica, USA.

Forskerne spurte 2000 personer fra 12 til 17 år om tv-vaner og seksuell atferd i 2001. De ble intervjuet igjen i 2002 og 2004. Forskerne analyserte så sammenhengen mellom graviditet og det å se på serier med seksuelt innhold.

Studiene tok bare for seg de 700 som hadde debutert seksuelt. For både gutter og jenter var det dobbelt så stor risiko for å være innblandet i graviditet hvis de hadde fulgt de mest seksuelt ladete seriene versus de minst ladete seriene.

Chandra tror funnene delvis kan forklares med serienes syn på sex.

- Seriene nevner aldri prevensjon, eller de negative konsekvensene av sex, sier hun.Studien kan leses i novemberutgaven 2008 av tidsskriftet Pediatrics. u

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen