Du er her

Debattert

Hva skal vi med barn?

I anmeldelsen av Simen Tveitereids bok Hva skal vi med barn?, skrev Trond Berg Eriksen i Morgenbladet: «De eneste som vil barna enda mer vel enn foreldrene selv, er pedagogene og politikerne. Med barnehagen for ettåringer gjennomfører de et dristig sosialt eksperiment av stort omfang og med uoverskuelige følger.» Anmeldelsen avfødte en brevveksling mellom psykolog Hanne Haavind (HH) og forfatteren (ST) i den samme ukeavisen:

  • Kom igjen, karer, sier du. Hva er det som er så autoritært når feminister sier det samme? HH, 21/11-08
  • I dag investeres nesten alle midlene i å lønne ansatte - de fleste ukvalifiserte - til å ta seg av barna. Mens de naturlig kvalifiserte kjøpes fri til lønnsarbeid. ST, 28/11-08
  • Du tror at det er få småbarn som ønsker å komme seg i barnehagen etter at de har vært hjemme hos mor det første leveåret. Men da snakker du som om barna skal flytte hjemmefra, eller erstatte en følsom mor med en passiv og usikker tenåringsjente. HH, 5/12-08
  • … dette handler … like mye (om) kritisk tenkning og faget utviklingspsykologi. Dette faget er skjøvet ut over sidelinjen i den nye barnehagepedagogikken. Der snakkes det mest om det kompetente barnets medvirkning. ST, 12/12-08
  • Vitsen med å kjenne til barns deltagerkompetanse, er ikke å si at de tåler alt. Tvert imot, forestillingen om det lille barnet som deltager, viser til avhengigheten. HH, 19/12-08
  • Forskning på tilknytning … viser at de to første leveårene er helt sentrale for et barns videre utvikling. Ved å unnlate å ta hensyn til denne kunnskapen, eksperimenterer vi med våre fremtidige generasjoners liv. Arnt Ove Engelien, psykolog, 9/1-09
  • Barnehager sluker en tredjedel av våre barns liv i deres første leveår … Forsk på den! Slik at jeg vet at jeg kan velge riktig. Hanne Hox, PhD-student, 30/1-09

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS - for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål. Send SMS til 97 70 18 31.

«Det er viktig at Psykologforeningen kommer på banen når det gjelder grunnut-danningen. Se hva som skjer ved Universitetet i Oslo, med drastiske kutt i klinisk praksis.»

J. Samuelsen

«Modig og gjenkjennelig.»

E. Hjermann om Oddli og Kjøs sitt fagessay «7 løgner om psykoterapi»

«Fint å se at politikk og psykologi finner veien inn i Tidsskriftet.»

P. Nystuen om februarutgaven

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen