Du er her

Lønnsoppgjøret 2009

Årets oppgjør er et mellomårsopp-gjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om økonomi. I stat og kommune vil også offentlig tjenestepensjonsordning og AFP i offentlig sektor bli sentrale forhandlingstemaer.

Regjeringen har i forslag til nasjonalbudsjett anslått lønnsveksten i 2009 til om lag 5 prosent. Prisveksten er beregnet til i underkant av 3 prosent. Grunnet den økonomiske situasjonen, antar man at partene vil forsøke å bli enige om ansvarlige og moderate oppgjør i år.

Innen 16. mars skal Psykologforeningen fremme krav til Akademikernes forhandlingsutvalg for stat, kommune og helse. I løpet av siste uke i mars vil kravene fra henholdsvis Akademikerne stat og Akademikerne kommune bli vedtatt. Psykologforeningen vil holde en tariffkonferanse for foretakstillitsvalgte i Spekter-Helse 23.-25. mars.

I staten vil det innenfor avtalt økonomisk ramme kunne bli fastsatt generelle tillegg på lønnstabellen, eventuelle gruppejusteringer og avsetning av midler til lokale forhandlingspotter. Oslo kommune er et eget tariffområde. Her vil det kunne bli forhandlet om de samme økonomiske elementene. I lønnsoppgjøret i KS-området (alle kommuner og fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune) og Spekter skjer lønnsforhandlingene kun mellom de lokale partene. Dette gjelder for Akademikernes medlemsforeninger, andre organisasjoner kan ha hele eller deler av oppgjørene avtalt sentralt. For eksempel er det for de som forhandler lønnen sentralt i KS-området så langt avtalt en lønnsvekst for 2009 på 4,7 prosent inkludert overheng fra i fjor.

Forhandlingsavdelingen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen