Du er her

Evidensbasert

Publisert
5. mars 2009

Det er nærliggende å tenke seg at regjeringen har kommet til den konklusjonen at det er noen barn som rett og slett ikke passer inn i det evidensbaserte barnevernet. Da velger de å overlate barna til kriminalomsorgen fremfor å vurdere andre barneverntiltak. En slik overføring av behandlings- og omsorgstrengende barn fra barnevern til kriminalomsorgen er av symbolsk, praktisk og reell betydning. Det er rimelig å hevde at «kriminalomsorgen» genererer konnotasjoner som fengsel og straff, mens «barnevernet» genererer konnotasjoner som omsorg og behandling.

Leserinnlegg i Adresseavisa signert psykologspesialist Nina Berg 5.2.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen