Du er her

Like redde

Publisert
5. mars 2009

I går ble det kjent at faren som i fjor ble dømt for å ha drept sin 13-år gamle sønn, vil ha samvær med de to gjenlevende barna. […]

- All forskning viser at barn - etter en traumatisk hendelse - blir like redde som voksne. Barn forstår når det skjer et drap, og de forstår at vedkommende kan være i stand til å utføre handlingen igjen. Det er ikke slik at minnet hviskes fra hukommelsen, sier [forsker og psykolog Grete] Dyb.

I en slik sak er barnet den sårbare parten, understreker hun.

- Det er ikke barnet som har søkt om samvær. Og et eventuelt argument om far ikke har skadet disse barna, holder ikke. […] Først og fremst er det barnas tanker og følelser rundt dette som må respekteres. Men veldig ofte er det de voksnes behov som lettest oppfattes. Deres behov er lettere å beskrive, og deres behov tas lettest hensyn til, sier Grete Dyb.

Adresseavisen 7.2.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen