Du er her

Kongens fortjenstmedalje i sølv

Det var stor stas da Katarzyna Barbara Tubylewicz Olsnes ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv i desember.

Markeringen av nevropsykologen ble holdt på hennes arbeidsplass Barnehabiliteringen, Ullevål Universitetssykehus, den 22.desember 2008. Den høytidelige overrekkelsen ble gjort samtidig med markering av pensjonisttilværelsen og feiringen av hennes 70-årsdag.

Det var en storstilt seremoni, med musikk, taler og foredrag. Olsnes fikk medaljen for sitt lange virke som nevropsykolog, og fordi hun fremstår som et eksempel til etterfølgelse

I sin takketale sa hun at medaljen like mye representerer en anerkjennelse av nevropsykologien som av henne. Nå tar den spreke pensjonisten fatt på nye forskningsprosjekter.

Ragnhild Leite og Pål Mo Iversen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 3, 2009, side

Kommenter denne artikkelen