Du er her

Eksperten:

Publisert
3. november 2007

– Det ser heller ikke ut til å hjelpe at psykologer og atferdsforskere hele tiden presenterer teorier som – logisk og overbevisende nok – skal løse problemet med feilansettelser. For mennesket er lite logisk og helt umulig å sette i bås. I tillegg kommer alle de gamle «sannhetene» om ansettelser som har skapt myter som lever videre, og som fører til holdninger og rutiner som fører til at kanskje flere feilansettes enn hva som ellers hadde skjedd. Vår skepsis til dette har gjort at vi har laget denne rekrutteringsmanualen som ikke gjør bruk av teoretiserende, såkalte eksperter, men inviterer til sunn fornuft og skepsis til udokumentert synsing, påpeker Wicklund-Hansen.

Ukeavisen Ledelse 19.9.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen