Du er her

Kvinnelønn

Publisert
3. november 2007

Det er en allmenn oppfatning at kvinner får lavere lønn enn menn. Norsk Psykologforening kan ikke se noen grunn til at det skal være slike kjønnsforskjeller mellom våre medlemmer. En analyse av lønnen for våre medlemmer ved helseforetakene der hele 2007 – oppgjøret var fordelt viste at det blant ikke-spesialistene var 1–2<[FO]>% lavere lønn hos kvinner enn hos menn. Mellom spesialister var lønnsforskjellene tilsvarende. Dette er betydelig lavere lønnsforskjeller enn generelt forventet. Når endelig fordelinge er klar på alle foretakene, vil det bli gjort tilsvarende analyser. Sverige har hatt lokal lønnsdannelse i lengre tid enn Norge. Omfattende undersøkelser i Sverige viser at kvinner oppnår bedre lønn ved lokale forhandlinger enn de gjør ved sentrale forhandlinger for akademikere.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen